inż. Tomasz Kurzydem, Bielsko-Biała +48 501 589 769 biuro@zpprojekty.pl

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

 

Etap I - Mapa do celów projektowych.
    
    · Dostarczenie mapy do celów projektowych lub zlecenie jej wykonania przez naszego geodetę.

Etap II - Opracowanie projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych.

    · Uzyskanie warunków zabudowy lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
    · Uzyskanie warunków dostawy mediów (woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, prąd, gaz).
    · Uzgodnienie projektu zagospodarowania z instytucjami (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo, konserwator zabytków,

       wodociągi, gazownia, energetyka, telekomunikacja, spółki wodne i melioracyjne, urząd górniczy).
    · Uzgodnienie warunków włączenia do drogi publicznej.
    · Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej.
    · Zaprojektowanie na działce studni, szamba, śmietnika, studni chłonnej, itp.
    · Wykonanie projektu zjazdu na działkę.
    · Opis do projektu zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu.