inż. Tomasz Kurzydem, Bielsko-Biała +48 501 589 769 biuro@zpprojekty.pl

PROJEKTY TYPOWE DOMÓW JEDNORODZINNYCH, GARAŻY, WIAT i ITP...

   · Adaptacja projektu gotowego jest niezbędna, aby otrzymać pozwolenie - zgłoszenie na budowę.
   · Adaptacja polega ona na przystosowaniu projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na działce

      oraz do indywidualnych potrzeb. 
   · W naszej pracowni mogą Państwo zakupić projekty z każdego biura projektującego projekty gotowe w Polsce.

Etap I -Adaptacja projektu typowego:

    · Adaptacja w zakresie architektury (dostosowanie do ukształtowania terenu).
    · Adaptacja w zakresie konstrukcji (dostosowanie elementów konstrukcji budynku do warunków otoczenia i obciążeń

       normowych zależnych od strefy klimatycznej obciążenia śniegiem i wiatrem oraz dostosowanie fundamentów do lokalnych

       warunków gruntowych).
    · Adaptacja w zakresie szkód górniczych.
    · Adaptacja w zakresie instalacji wewnętrznych (dostosowanie do strefy klimatycznej, kierunków podłączenia mediów).
    · Adaptacja w zakresie instalacji wewnętrznych (w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku: gaz, węgiel, ekogroszek,

       pompa ciepła, rekuperacja, panele słoneczne).

Etap II - Opracowanie projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych.

    · Uzyskanie warunków zabudowy lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
    · Uzyskanie warunków dostawy mediów (woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, prąd, gaz).
    · Uzgodnienie projektu zagospodarowania z instytucjami (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo, konserwator zabytków,

       wodociągi, gazownia, energetyka, telekomunikacja, spółki wodne i melioracyjne, urząd górniczy).
    · Uzgodnienie warunków włączenia do drogi publicznej.
    · Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej.
    · Zaprojektowanie na działce studni, szamba, śmietnika, studni chłonnej, itp.
    · Wykonanie projektu zjazdu na działkę.
    · Opis do projektu zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu.

Etap III - Prowadzenie postępowania administracyjnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu - zgłoszeniu na budowę.