inż. Tomasz Kurzydem, Bielsko-Biała +48 501 589 769 biuro@zpprojekty.pl

PROJEKTY INDYWIDUALNE DOMÓW JEDNORODZINNYCH


ZAPROJEKTUJ Z NAMI SWÓJ WYMARZONY DOM

Etap I - Ustalenia wstępne.

    Informacje, które będą nam niezbędne do projektowania to:

    · mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych,
    · wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
    · opis funkcji ze spisem pomieszczeń i sugestią metrażu,
    · opis rozwiązań materiałowych,przykłady domów, które są w preferowanym stylu.
    
Etap II - Opracowanie koncepcji architektonicznej.

     Koncepcja jest opracowaniem wspólnym naszym i inwestorów.

     My rysujemy i przedstawiamy propozycje, a Inwestor zgłasza uwagi i pomysły aby rezultat był w pełni zadowalający dla

     inwestora i projektanta.

     Po zaakceptowaniu projektu koncepcyjnego architektonicznej i projektu zagospodarowania działki przez inwestora

     rozpoczynamy opracowanie dokumentacji technicznej.

Etap III - Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.

    · Projekty indywidualne domów jednorodzinnych.
    · Projekty indywidualne domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
    · Projekty indywidualne w zabudowie siedliskowej.
    · Projekty indywidualne garaży, wiat i budynków gospodarczych.
    · Projekty indywidualne budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego.
    · Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacje istniejących obiektów.
    · Projekty branżowe (instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji

       i instalacji elektrycznych, teletechnicznych).
    · Projekty obiektów handlowo-usługowych, rolnych, budynków użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych,

       obiektów sportowych.
    · Projekty hal przemysłowych.
    · Projekty obiektów służby zdrowia, aptek i domów pomocy społecznej.

Etap IV - Opracowanie projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych.

    · Uzyskanie warunków dostawy mediów (woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, prąd, gaz).
    · Uzgodnienie projektu zagospodarowania z instytucjami (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo, konserwator zabytków,

       wodociągi, gazownia, energetyka, telekomunikacja, spółki wodne i melioracyjne, urząd górniczy).
    · Uzgodnienie warunków włączenia do drogi publicznej.
    · Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej.
    · Zaprojektowanie na działce studni, szamba, śmietnika, studni chłonnej, itp.
    · Wykonanie projektu zjazdu na działkę.
      
 Etap V - Prowadzenie postępowania administracyjnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu - zgłoszeniu na budowę.