inż. Tomasz Kurzydem, Bielsko-Biała +48 501 589 769 biuro@zpprojekty.pl

OFERTA:


ZAPROJEKTUJ Z NAMI SWÓJ WYMARZONY DOM, GARAŻ, WIATĘ ...

 

    · Projekty indywidualne domów jednorodzinnych.
    · Projekty indywidualne domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. 
    · Projekty indywidualne w zabudowie siedliskowej.
    · Projekty indywidualne garaży, wiat i budynków gospodarczych.
    · Projekty zagospodarowania terenu.
    · Adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych.
    · Projekty indywidualne budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego.
    · Prowadzenie postępowania administracyjnego – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
    · Prowadzenie postępowania administracyjnego – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
    · Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacje istniejących obiektów.
    · Inwentaryzacje obiektów budowlanych.
    · Projekty branżowe (instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji.
    · Projekty branżowe (instalacji elektrycznych, teletechnicznych).
    · Projekty technologiczne.
    · Podziały fizyczne nieruchomości.
    · Koncepcje architektoniczne adaptacji istniejących obiektów pod nowe funkcje.
    · Projektowanie obiektów handlowo-usługowych.
    · Projektowanie budynków użyteczności publicznej.
    · Projektowanie budynków administracyjno-biurowych.
    · Projektowanie obiektów sportowych.
    · Projektowanie hal przemysłowych, rolnych.
    · Projektowanie obiektów służby zdrowia, aptek i domów pomocy społecznej.
    · Projektowanie dróg wewnętrznych i dojazdowych.
    · Projektowanie zjazdów na działkę.
    · Wyceny i kosztorysy budowlane.
    · Świadectwa charakterystyk energetycznych.
    · Audyty energetyczne.
    · Badania termowizyjne.
    · Badania akustyczne.
    · Koncepcja architektoniczna - wizualizacja 3D.
    · Ekspertyzy techniczne.
    · Opiniowanie dokumentacji pod względem higieniczno - sanitarnym, ochrony przeciwpożarowej, bhp.
    · Wykonanie i aktualizacja map sytuacyjno–wysokościowych.
    · Operaty wodno-prawne.